Johan van Kempen

Uw Cell-Re-Active Trainer in Kempen

Informatie volgens § 5 TMG

Praxis für Physiotherapie und Gesundheit Johan van Kempen                                                                             

Aldekerker Str. 3                                                                                                                                                                

47906 Kempen – St. Hubert 

Duitsland


Btw-ID

Btw-identificatienummer volgens § 27a Duitse belastingwetgeving

DE 3255060074


Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV

Praxis für Physiotherapie und Gesundheit Johan van Kempen                                                                             

Aldekerker Str. 3                                                                                                                                                                

47906 Kempen – St. Hubert                                                                                                                                   

Telefoon:   +49 2152 6437  
(ma – vrij  8.00 – 12.00 uur)                                                                                          

E-Mail: physiokempen@t-online.de


Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt mijn emailadres hierboven.
We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Disclaimer van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, toe te voegen aan, of te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.


2. Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en dit technisch mogelijk en redelijk voor hem was om gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het linken geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die werden gewijzigd nadat de link was gemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van het bedrijf, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, link-directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud extern toegankelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op deze manier verstrekte informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.


3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt te respecteren, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die hij zelf heeft gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken .

Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke merkenwet en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De enkele vermelding betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Het kopiëren of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.


4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig voldoen aan de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document onaangetast qua inhoud en geldigheid.


5. Privacy

Zie privacyverklaring


Fotocredit:

© Webseite-eigenaar / Theralogy International GmbH

© 3D-Männchen fotomek


Videointro: 

©Theralogy International GmbH

Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

OK