Johan van Kempen

Uw Cell-Re-Active Trainer in Kempen

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u mijn website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.


Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.


Hoe verzamel ik uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan mij communiceert. Dit kan b.v. zijn gegevens die u invoert in een contactformulier.
Onze IT-systemen verzamelen automatisch andere gegevens wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van het paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website betreedt.


Waarvoor gebruik ik uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met mij opnemen op het adres dat in het impressum staat. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.


Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; het surfgedrag is niet tot jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt hierover gedetailleerde informatie vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring zal ik u informeren over de mogelijkheden van bezwaar.


2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerder van deze website neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Ik behandel uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik ze gebruik. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.
Ik wil erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via email) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.


Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Praxis für Physiotherapie und Gesundheit Johan van Kempen 

Aldekerker Str. 3

47906 Kempen – St. Hubert 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, emailadressen e.d.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een informele email sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.


Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die ik automatisch verwerk op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een algemeen, machine leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.


SSL- bzw. TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "https: //" in "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.


Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met mij opnemen op het adres dat in het impressum staat als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.


Bezwaar tegen reclame-emails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam-emails.


3. Dataverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (bijv. winkelwagenfunctie), worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.


Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:
• Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijdstip van het serververzoek
• IP adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen te vervullen.


Contactformulier

Als u mij vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Ik geef deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.
De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij mij totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.


4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.


IP Anonymisierung

Ik heb de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.


Browser-plug-in

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Ik wil u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Bezwaar tegen dataverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Deactiveer Google Analytics.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u bij Google Analytics in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".


5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een emailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven emailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief . Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het emailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verwerkte gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.
De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijv. emailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.


6. Plug-ins en tools

YouTube

Mijn website gebruikt plug-ins van de YouTube-website die wordt beheerd door Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Als u een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO.


Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.


Google Maps

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1 lit. f DSGVO.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.

OK